WOD-dagen 2012

WOD-dagen 2012

Något om Världsstomidagen den 6 oktober.

Under förmiddagen den 6 oktober ordnade länsföreningen en utställning på sjukhuset i Halmstad.

Utställningen bestod av föreningens egna informativa skärmar jämte ett nytt framtaget ILCO- blad (WOD-bladet) inför denna dag, samt blad med information för stomiopererade.

Utställningen passeras av många besökare på sjukhuset. Här kunde de i lugn och ro ta del av vad ILCO är och har att erbjuda. Utställningen stod kvar i två dagar.