Årsmötet 2012

Årsmötet 2012

Länsföreningen har i dag 125 medlemmar och höll sitt årsmöte den 24 mars med 32 deltagare. Årsmötet förlöpte enligt gällande ordning och omval dominerade, förutom nyval av en ersättare i styrelsen. Likt många tidigare årsmöten blev det information om stomibandage, denna gång av en konsulent från ConvaTec, vidare utbytes erfarenhet med varandra.

Föreningen brukar inbjuda till två sommarresor samt ett medlemsmöte på hösten med måltidssamvaro.