Aktiviteter

Aktiviteter

Min mage

Föreningen anordnar i samarbete med Mag och Tarmförbundet i Halland och Regionhandikapprådet en utbildningsdag om att leva med mag-tarmsjukdomar och mag-tarmcancer lördag den 10 oktober på Mötesplats Mölle i Falkenberg.