Kontakter

Kontakter

Nedan finns kontaktuppgifter för Gävleborgs länsförening

Välkommen att kontakta oss

Södra Centralgatan 10
802 50 Gävle
Telefon: 026-64 29 92
Bankgiro: 5253-2066
E-post: gavleborg@ilco.nu

Ordförande
Bo-Inge Andersson
Telefon: 070-675 31 75
E-post: bo-inge.andersson@bredband.net

Sekreterare
Gun Lundgren
E-post: gunlundgren@bredband.net

Kassör
Lars Erik Björk
E-post: bjork@hos.sandnet.se

Suppleanter
Carina Hallenberg
E-post: carina.hallenberg@live.se

Ola Norberg
E-post: ola.norberg@telia.com
Kerstin Pettersson