Kontakter

Kontakter

Nedan finns kontaktuppgifter för Gävleborgs länsförening

Välkommen att kontakta oss

Södra Centralgatan 10
802 50 Gävle
Telefon: 026-64 29 92
Bankgiro: 5253-2066
E-post: gavleborg@ilco.nu

Ordförande
Bo-Inge Andersson
Telefon: 070-675 31 75

Sekreterare
Gun Lundgren
Kassör
Lars Erik Björk

Suppleanter
Carina Hallenberg
 

Ola Norberg

Kerstin Pettersson