Styrelsen

Styrelsen

ILCO-Dalarnas styrelse vald vid årsmötet 2017-04-29 i Borlänge.

Ordförande: Jimmy Berglund Brorsson

Vice ordförande: Therése Vestlund Tel: 072 704 88 02, e-post: dalarna@ilco.nu

Kassör: Marie Sjödin

Sekreterare: Inga Zetterström

Suppleang/Valberedning: Arne Persson

Suppleang/Valberedning: Åke Eriksson

Ledamot/Studieorganisatör: Lena Klarström

Valberedning: Styrelsen

Revisor: Lars Henricsson