Styrelsen

Styrelsen

ILCO-Dalarnas styrelse vald vid årsmötet 2019-03-31

Ordförande: Therése Vestlund, tel 072-704 88 02, E-post: dalarna@ilco.nu

Kassör: Marie Sjödin

Sekreterare: Inga Zetterström

Studieorganisatör: Lena Klarström 

Övriga ledamöter: Jimmy Berglund Brorsson, Johan Dahl, Kerstin Nyström

Valberedning: Styrelsen

Revisor: Lars Henricsson

Revisorsuppleant: Sten-Åke Danielsson