Stomidagen Västerås 2014

Stomidagen Västerås 2014


Arne avtackades för sitt fina arbete som revisor.


Therése och Marie vid nya skärmutställningen.