Språk- & mångfaldsdag 2013

Språk- & mångfaldsdag 2013

Bilder från dagen

Ann-Christin och Therése på Högskolan Dalarna i Falun vid "Internationell språk- & mångfaldsdag" den 26/9-2013.


Anette (HSO) och Therése på Högskolan Dalarna i Falun vid "Internationell språk- & mångfaldsdag" den 26/9-2013.