Länsföreningar

ILCOs Länsföreningar


Längre ner på sidan hittar du de 21 länsföreningar som finns. Dessa kan sedan bilda lokalföreningar.

Varje länsförening är bildad av dess medlemmar och har egen styrelse och ekonomi. De lyder också under ILCO-förbundets stadgar.

Medlemmar inom en eller flera kommuner kan bilda en lokalförening inom sitt län. De lyder också under ILCO-förbundets stadgar.

När man vill bli medlem i ILCO söker man det i riksförbundet men tillhörigheten blir i den länsförening, eller eventuellt i den lokalförening, där man har sin hemort. Som medlem kan du deltaga på alla sammankomster, aktiviteter med mera som länsföreningen anordnar.

I länsföreningarna förs en aktiv verksamhet och det kan skilja mellan olika länsföreningar till exempel har vissa barn- och ungdomsaktiviteter och andra kanske har svårt att få ihop deltagare till större aktiviteter. Många samarbetar över länsgränserna för att få till större aktiviteter och ge medlemmarna ett större utbud. Exempel på aktiviteter som erbjuds är studiecirklar i olika ämnen föreläsningar och resor.Ofta bjuder vi in bandageföretagen att delta och informera om sina produkter, de har ofta med sig prover och delar ut. Detta brukar vara väldigt uppskattat.