Vårdbidrag

Vårdbidrag

Vårdbidrag kan du söka om du vårdar ett barn med behov av särskild tillsyn och vård i minst sex månader.

Du har också möjlighet att få vårdbidrag på grund av betydande merutgifter till följd av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Du kan även beviljas vårdbidrag vid en kombination mellan de två olika bedömningsgrunderna.

Vårdbidrag kan betalas ut från det barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Om det finns flera barn med funktionsnedsättning eller sjukdom i samma familj ser man på det sammanlagda behovet av vård och tillsyn och på de sammanlagda merkostnaderna. På så sätt kan du få vårdbidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.

Ansökan görs på Försäkringskassan. Viktigt att tänka på är att det görs en individuell bedömning.

För mer information gå in på: http://www.forsakringskassan.se

Du kan också kontakta ILCO för mer information om vad som gäller specifikt för våra diagnosgrupper. Tel. 08-546 40 520 eller fyll i och skicka ett
kontaktformulär här.