Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag för de som har de inflammatoriska tarmsjukdomarna Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Särskilt tandvårdsbidrag utgår från Försäkringskassan med 600 kronor per halvår. Pengarna dras från summan du betalar för ditt tandvårdsbesök. Du måste använda bidraget senast 30 juni och 31 december innevarande år. Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget.

Du har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Vad gäller bidraget?

  • Endast förebyggande tandvård
  • Undersökningar, information och förebyggande behandling, t ex rengöring och fluorbehandling.

Mera information om tandvårdsbidraget finns i pdf-filerna från 1177 och Försäkringskassan 

Mera information finns på Försäkringskassans webbplats