Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har stora merkostnader kan du efter prövning vara berättigad till merkostnadsersättning.

Har du flera sjukdomar som ger dig merkostnader skall du göra en ansökan som täcker in samtliga merkostnader du har.

Du har möjlighet att söka merkostnadsersättning från du ar fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar.

Din funktionsnedsättning kan antas bestå mer än ett år.

Funktionsnedsättningen måste du fått innan 65 års ålder men du kan få behålla ersättningen även efter 65 år fyllda så länge dina merkostnader är desamma eller högre.

Merkostnadsersättningen är skattefri och följer prisbasbeloppet. Din inkomst påverkar inte storleken på ev. ersättning.

Du ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan. Du behöver läkarintyg som intygar din sjukdomsbild samt de problem som föranleder de merkostnader som du tar upp i din ansökan. Viktigt att tänka på är att det görs en personlig bedömning utifrån din situation och dina behov.

För mera information gå in på:https://www.forsakringskassan.se 

Exempel på merkostnader

Här nedan följer exempel på merutgifter man kan ha som stomiopererad. De kan vara till hjälp när du söker merkostnadsersättning. Det handlar hela tiden om merutgifter och du måste ha läkarintyg som intygar att de merkostnader du söker för har samband med din funktionsnedsättning.

Mjölkproteinfri kost och/eller glutenfri kost

Du måste själv räkna ut dina merkostnader. Se Konsumentverkets tabeller.

Näringsdrycker
Även om man har reducerat pris kan man ta upp mellanskillnaden.
Exempelvis "Provide Extra" och Sempers näringsdrycker.

Extra måltider mat/dag större näringsbehov
På grund av att du till exempel har snabb passage och/eller kort tarm.

Extra dryck
Kan behövas på grund av flöden i stomin som förorsakar vätskeförlust.

Specialkost
Exempelvis bättre kvalitet på kött, högre vitamin- och mineralinnehåll på juice.

Vitaminer, mineraler och liknande
Godkänns endast i vissa fall. Läkare måste styrka att det är nödvändigt. Du bör normalt få dessa på recept.

Kläder
Extra förbrukning av gång- och underkläder på grund av läckage. Ofta behöver man tvätta kläderna oftare och de slits då mer. Dessutom måste man ofta slänga exempelvis underkläder på grund av läckage.

Dyrare kläder eller behov av ändring
I vissa fall måste dyrare kläder köpas för att anpassas till stomin, alternativt att kläder måste sys om.

Sängkläder
Förstörd sängutrustnig som sängkläder och madrass på grund av läckage. Även här är det liksom på kläderna extra slitage.

Kostnader för extra tvättning
På grund av läckage behöver man tvätta kläder och sängkläder oftare och det medför extrakostnader för tvättmedel, sköljmedel, vatten och elförbrukning.

Extra kostnader för inköp av tvättmaskin och torktumlare
En tvättmaskin kostar cirka 7 000kr och håller i cirka 15år vid normalanvändning. Vid extra tvättning blir tvättmaskinens livslängd kortare, hur mycket beror på hur mycket extra tvätt det blir. Samma sak gäller för torktumlare.

Extra elförbrukning för tvättmaskin och torktumlare
Här får du kolla hur mycket el (kwh) din tvättmaskin/torktumlare förbrukar per tvätt.
Sedan får du räkna ut hur många gånger extra du tvättar i veckan och multiplicera med 52 (veckor per år). Sedan tar du antal extra tvättar per år och multiplicerar med antalet kwh per tvätt din maskin förbrukar. Då har du antalet kwh din maskin förbrukar extra per år. Nu är det bara att multiplicera detta med priset på el som just du har.
Exempel: Tvättmaskinen förbrukar 2,75 kwh/tvätt x 2 tvättar x 52 veckor = (2,75 x 2 x 52) = 286 kwh.  286 kwh x pris per kwh.

Extra vattenförbrukning
Både extra toalettbesök och extra tvättar resulterar i ökad vattenförbrukning.
För att räkna ut detta gör man så här:
Du kollar upp hur många liter din toalettstol förbrukar per spolning och sedan multiplicerar du det med antalet extra toalettbesök du gör per dygn (en frisk persom går cirka 1 gång per dag), detta multiplicerar du sedan med 365 (dagar per år). Nu har du antal liter vatten per år du förbrukar extra. Nu är det bara att multiplicera detta med priset per kubikmeter vatten. För tvättmaskinen gör du samma sak: Antal liter/ tvätt x antal extra tvättar/år x priset för en kubikmeter vatten.

Extra förbrukning av toalettpapper och andra sanitetsartiklar
Vid mag- och tarmsjukdomar förbrukar man ofta extra mycket toalettpapper på grund av fler toalettbesök. Andra sanitetsartiklar kan till exempel vara bindor för att fånga upp läckage och hastigt påkomna diarréer.
En frisk person förbrukar cirka 70 cm papper per dag (=1 toalettbesök). Du får alltså räkna ut hur mycket extra papper du förbrukar per dygn. Sedan räknar du ut kostnaden för detta. Välj gärna priset på ett lite dyrare toapapper. Du ska inte behöva använda "sandpapper" för att du använder en större mängd.

Resor
Extra resor på grund av läckage och hastigt påkomna diarréer.

Semester och fritid
Merutgifter på grund av högre krav på enskildhet och hygienutrustning (exempelvis enkelrum med egen toalett och dusch).

Läkarbesök
Enligt högkostnadsskyddet , varierar mellan regionerna

Mediciner
Enligt högkostnadsskyddet 2300 kronor (2019).

Resor till och från sjukvård
Enligt högkostnadsskyddet 2200 kronor. Kan variera i olika landsting.

Resor till apotek

Receptfria artiklar

Det finns kanske annat som du har merutgifter för så fråga din handläggare på Försäkringskassan. De har till uppgift att hjälpa dig.

Räkneexempel på merkostnader

Exempel på uträkning av merkostnader vid ansökan av Merkostnadsersättning..

I pdf-filen nedan finns ett exempel på hur merkostnader kan se ut för en stomiopererad. Observera att detta är inte en mall som ska användas vid ansökan utan var och en måste anpassa ansökan efter sina merkostnader. Dessa skiljer sig mycket från person till person och beror även på vilken stomityp man har.

Det är också viktigt med ett läkarintyg som styrker att man har merkostnader.

Räkneexempel på merkostnader