Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan den söka som är funktionshindrad. Då har den enligt lag rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.

Bidraget skall täcka skäliga kostnader för anpassningen. För stomiopererade är det främst till anpassning av toalett- och badrum bidrag ges.

Det är kommunen som ansvarar för bidraget, som beslutar om bidraget och som står för kostnaderna.

Viktigt att tänka på är att det kan vara stora olikheter i bedömningarna mellan olika kommuner.

För att få mer information vänder du dig till din hemkommun.