Bilstöd

Bilstöd

Bilstödet består av olika bidrag. Du kan få bidrag för att:

 • köpa bil - grundbidrag och anskaffningsbidrag
 • ändra en bil- anpassningsbidrag
 • ta körkort - bidrag till körkortsutbildning.
 • du kan också få bidrag för moped eller motorcykel.
 • under vissa förutsättningar kan du få bidrag även för andra typer av fordon

Vem har rätt till bilstöd?

Du kan få bilstöd om du

 • har en bestående funktionsnedsättning
 • eller har ett barn med bestående funktionsnedsättning
 • tillhör någon av bilstödets fem bidragsgrupper:

Grupp 1:

 • är under 65 år
 • är beroende av bil för att:
 • kunna arbeta
 • kunna studera
 • genomgå rehabilitering med aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning

Grupp 2:

Du har tillhört grupp1

 • är under 65 år
 • tidigare har beviljats bilstöd enligt grupp 1
 • har sjuk- eller aktivitetsersättning

Grupp 3:

 • du är mellan 18 och 49 år
 • kan köra bilen själv

Grupp 4:

 • du har barn under 18 år
 • bor ihop med barnet
 • behöver bilen för att kunna ta dig fram tillsammans med ditt barn
 • skall köra bilen själv.

Grupp 5:

 • har barn med funktionshinder
 • bor ihop med barnet
 • behöver bilen för att kunna förflytta dig tillsammans med ditt barn
 • skall köra bilen själv

Som förälder räknas även den som är vårdnadshavare för barnet.

En funktionsnedsättning räknas som bestående om det är troligt att det finns kvar i minst nio år framåt.

För att få bilstöd måste du ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå av och på bussar och tåg. Svårigheterna kan bero på olika saker. Det kan vara smärtor, andningssvårigheter, minskad rörelseförmåga, dålig balans och magproblem.

Men en viss funktionsnedsättning eller en viss diagnos ger dig inte automatiskt rätt till bilstöd. Det görs en individuell bedömning av din rätt till bilstöd med hänsyn till vilka extra svårigheter du eller ditt barn har på grund av funktionsnedsättningen.

Bidraget söks hos Försäkringskassan.

För mera information gå in på:
www.forsakringskassan.se