Övriga produkter

Övriga produkter

nom ramen för högkostnadsskyddet finns fler produkter som används av de som är stomi- eller reservoaropererade, RIKar sig eller på annat sätt måste ha produkter för att klara sin dagliga livsföring.

Det kan vara:

kompresser, tejper, hudskyddsmedel, sprayer för att ta bort dålig lukt, tabletter för att få mindre gaser i påsen, bindor, uppsamlingspåsar och en hel del annat.

Tag kontakt med din läkare, sköterska eller stomiterapeut om du känner att det är något som du behöver och inte vet om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Då dessa produkter ofta kostar en del så är det en fördel om man kan få det förskrivet som hjälpmedel.