För stomiopererade

Produkter för stomiopererade

Det är olika bandage för olika stomityper.

Endelsbandage, där fästs en hudskyddsplatta på huden runt stomin och en påse sitter fastklistrad på plattan och man byter allt på en gång.

Tvådelsbandage, där fästs en hudskyddsplatta på buken runt stomin och en påse fästs på plattan, som har en fästanordning för påsen. Detta gör att man kan byta påsen flera gånger och hudskyddsplattan kan sitta i upp till en vecka.

Ileostomi

En ileostomi har oftast tunnflytande avföring varför påsen behöver vara tömbar för att kunna tömmas flera gånger per dygn.
Man kan välja endels- eller tvådelsbandage men många vill gärna byta påsen varje dag och ha hudskyddsplattan kvar så länge det går för att spara huden. Vidare kan man komplettera med ett bälte, tejp runt hudskyddsplattan och produkter som sparar huden.

Det är väldigt viktigt att ett bandage på en ileostomi sluter helt tätt kring stomin för att undvika läckage. Avföringen från en ileostomi är frätande så att en hudskada uppstår lätt om det blir läckage. Det skall emellertid inte behöva bli läckage då hjälpmedlen idag är så bra och om det är ojämnheter runt stomin, så fyller man upp med stomipasta t.ex. Har man problem med läckage kan det vara bra att kontakta en stomiterapeut för att se om stomin behöver justeras på något sätt för att undvika läckage.

En loop-ileostomi är en tillfällig stomi, som används ungefär sex månader, för att avlasta tarmen. Det är en dubbel stomi med två öppningar och den är då större och kräver en hudskyddsplatta som går att klippa till så att den passar.

Colostomi

En colostomi har oftast en fastare avföring. I början kan det dock vara tunnflytande. Det är också beroende på var colostomin är anlagd på tarmen, hur avföringen blir. Desto mer som är bortopererat, desto tunnare avföring. I de flesta fall är en colostomi anlagd på vänster sida på buken och det innebär att det är en eller någon mer tömning av tarmen per dag. Det kan i sig innebära att den opererade klarar sig med en icke tömbar påse, som man byter efter tömningen som oftast då är en gång per dag. Man kan välja endels- eller tvådelsbandage och tömbart eller icke tömbart, allt efter behov.

En colostomiopererad kan efter ett tag övergå till att irrigera, vilket innebär att man ger sig själv ett lavemang. Man skall då prata med sin läkare eller stomiterapeut före och lära sig hur det fungerar. Läs mer om att irrigera.

Urostomi

En urostomi innebär att urinblåsan är bortopererad. De flesta väljer ett tvådelsbandage. Urostomipåsen rymmer ca 3-5 dl och har en backventil som förhindrar att det sker ett återflöde till stomin.