Produkter

Produkter

Som stomi- eller reservoaropererad eller om du har behov av vissa hjälpmedel/bandage erhåller du hjälpmedelskort, som skrivs ut av den som ordinerar hjälpmedlen/bandagen till dig.

Detta lämnar du in på ett apotek oavsett var du bor i Sverige, för att få dina produkter. Undantag är Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Där har landstingen gjort egna upphandlingar och distributionen sker därför genom deras försorg.

Hjälpmedelskortet fås av särskilda förskrivare som har tillstånd att skriva ut dessa. De är bland annat läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor och sjuksköterskor som fått specialutbildning inom stomiområdet. På detta hjälpmedelskort skrivs de produkter ut, som du har provat ut och visat dig behöva som stomi- eller reservoaropererad. Dessa produkter hämtas sedan ut på apotek och ingår i högkostnadsskyddet så du betalar högst 2 300 kronor på ett år (2019).

Vilka produkter som just du behöver, får du hjälp med av din stomiterapeut eller sköterska, läkare som du har kontakt med. Om du vill veta mer om var du kan hitta en stomimottagning nära dig, gå vidare till stomimottagningar och skriv ut sidan.

Den som inte är stomi- eller reservoaroperarad men har sjukdomar inom tarmkanal/urinvägarna kan också kanske behöva vissa produkter, som ingår i högkostnadsskyddet.

Inkontinensskydd t ex bindor och katetrar är avgiftsfria och förskrivs av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller sjukgymnast och barnmorska.