Produkter

Produkter

Som stomi- eller reservoaropererad eller om du har behov av vissa hjälpmedel/bandage erhåller du hjälpmedelskort, som skrivs ut av den som ordinerar hjälpmedlen/bandagen till dig.

Detta lämnar du in på Apoteket oavsett var du bor i Sverige, för att få dina produkter. Undantag är Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Där har landstingen gjort egna upphandlingar och distributionen sker därför genom deras försorg.

Hjälpmedelskortet fås av särskilda förskrivare som har tillstånd att skriva ut dessa. De är bland annat läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor och sjuksköterskor som fått specialutbildning inom stomiområdet. På detta hjälpmedelskort skrivs de produkter ut, som du har provat ut och visat dig behöva som stomi- eller reservoaropererad. Dessa produkter hämtas sedan ut på Apoteket och ingår i högkostnadsskyddet så du betalar högst 2200 kronor på ett år, för närvarande.

Vilka produker som just du behöver får du hjälp med av din stomiterapeut eller sköterska, läkare som du har kontakt med. Om du vill veta mer om var du kan hitta en stomimottagning nära dig, kan du skriva ut PDF-filen med stomimottagningar som du kan hitta i högerkolumnen här på sidan.

Den som inte är stomi- eller reservoaroperarad men har sjukdomar inom tarm/urinvägarna kan också kanske behöva vissa produkter, som ingår i högkostnadsskyddet. Tag kontakt med din läkare eller sköterska för att få besked om du behöver ett hjälpmedelskort