Sjukvårds och handikapprelaterat

Sjukvårds- och handikapprelaterat

Här hittar du länkar till sjukvården, olika myndigheter, företag med flera, som har information om olika sjukdomar och funktionsförändringar och annat inom området.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Hälso/sjukvård

1177 Råd om vård på webb och telefon

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Apoteket AB

Apotekarsocieteten
För ökad kunskap om läkemedel

Cancercentrum
RCC Gemensam sida för de sex regionala cancercentrumen i Sverige

Cancercentrum Syd
RCC Regionalt Cancercentrum Syd

Cancercentrum Väst
RCC Regionalt Cancercentrum Väst

Cancercentrum Sydöst
RCC Regionalt Cancercentrum Sydöst

Cancercentrum Stockholm-Gotland
RCC Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Cancercentrum Uppsala-Örebro
RCC Regionalt Cancercentrum Uppsala-Örebro

Cancercentrum Norr
RCC Regionalt Cancercentrum Norr

Cancerfonden

Cancerpsykolog
Här kan du skicka in din egen fråga till cancerexpert Maria Hellbom

Cancer Rehab Fonden
För dig med cancerdiagnos, erbjuder Cancer Rehab Fonden rehabilitering

Capio S:t Görans sjukhus (PDF-dokument, )
Råd om fysisk aktivitet före och efter stomioperation

Dagens Hälsa
Dagens hälsa är en sida som skriver nyheter inom flera olika områden. Bl.a. psykisk ohälsa och olika cancerdiagnoser.

Dagens Medicin
Oberoende nyhetstjänst för hela sjukvården

Diskrimineringsombudsmannen
Handikappombudsmannens arbete är övertaget av DO

Doktorn.com
Kunskap är trygghet

Elevhälsan.se
Elevhälsan.se är en mötesplats för alla som arbetar inom elevhälsan i Sveriges skolor

FASS
Med Fass har du tillgång till Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation och läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenhet om sina produkter

Fråga doktorn om tarmcancer
Överläkaren Ulrik Narbe svarar på frågor om tarmcancer.

GoDoc
en rikstäckande söktjänst för att finna behandling av sjukdom och symtom

Handikappförbunden
Har bytt namn från HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan

Internetmedicin
Behandlingsöversikt för svensk sjukvård. Här kan man också beställa ILCOs egna patientbroschyrer

LIF
De forskande läkemedelsföretagen

Medical Link

Netdoktor
Sveriges oberoende läkartjänst

Norden
Nordens Välfärdscenter

Nära cancer
Nära cancer vänder sig till unga som står nära någon som har cancer.

OmsorgsCompagniet
Erbjuder ett komplett tjänsteutbud i form av stöd, service och omsorg i och utanför hemmiljön

Region Hallands cancerrehabilitering
Blogg från region Halland om cancerrehabilitering

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och Landsting

Ung cancer

Väntetider i vården
Landstingsförbundets lista över väntetider på olika vårdinrättningar