Övriga länkar och bloggar

Övriga länkar och bloggar

Här finns länkar till sådant som kan intressera våra medlemmar eller som har en mer långsökt anknytning till vår hemsida.

Myndigheter

Allmänna arvsfonden

Försäkringskassan

Lagrummet
Regeringens hemsida för rättsinformation

Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket, TLV
Bland annat uppgifter om nya stomiprodukter

Läkemedelsverket
Ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter

Funka Nu
Funka analyserar webbplatser ur tillgänglighetsperspektiv

Utbildning

ABF
Arbetareförbundens bildningsförbund

Diverse

Datainspektionen

Mina.se
Mina försäkringar Sverige AB förmedlar personförsäkringar och erbjuder bra och billiga försäkringar.

Bloggar

Bagladyn
Stomipåse och ändå fett snygg! Malin skriver om sitt aktiva liv som stomiopererad.

Anotherjourney 
Urostomi på grund av cancer i urinblåsan.

Leila Söderholm
tränare, kostrådgivare, föreläsare, skribent. Har haft tarmcancer och avlastande ileostomi två gånger.

Lotta Gray vimmelmamman
Lotta Gray, ung kvinna som fick tjocktarmscancer

Charlotte Gregmar
Charlotte har en ileostomi på grund av ulcerös kolit och har en blogg om livet och allt som händer runt om.

Helen Ekgren
Helens blogg heter Magstark och handlar om livet med stomi.