Ärftlighet

Ärftlighet

Att en sjukdom är ärftlig betyder att man kan föra den vidare till sina barn. Det finns flera olika typer av ärftlighet. Vissa sjukdomar kräver att båda föräldrarna är bärare eller har sjukdomen medan vid andra sjukdomar räcker det att en a föräldrarna har sjukdomen.

För att undvika att barnet ärver sjukdomen finns det några åtgärder man kan vidta. Ett alternativ är att bli gravid på naturlig väg och sedan ta ett fostervattensprov eller moderkaksprov några månader in i graviditeten och testa om barnet har sjukdomen.

Om barnet har sjukdomen kan man välja abort. Ett annat alternativ är Preimplantorisk genetisk diagnostik, PGD som står för och innebär att man befruktar ägg i ett laboratorium och efter att man kollat om det finns något/några embryon som ej har sjukdomen så för man in ett eller två friska embryon i kvinnan. Det som man dock bör veta med dessa två metoder är att den första med fostervattensprov eller moderkaksprov innebär en ökad missfallsrisk samt att man kan vara tvungen att genomgå abort om man inte vill få ett barn med sjukdomen.

När det gäller PGD bör man vara medveten om att väntetiden kan bli lång samt att det är ganska svårt att bli gravid med denna metod då den bygger på provrörsbefruktning.