Ärftlighet och alternativa sätt att skaffa barn

Ärftlighet och alternativa sätt att skaffa barn

Alla mag-tarmsjukdommar är ju inte ärftliga, men till exempel tarmcancer och Familjär Adenomatös Polypos är det. Här kommer därför lite information och tankar om ärftlighet. Även viss information om alternativa sätt att skaffa barn.

Ärftlighet kan ju variera beroende på sjukdom. Sättet det ärvs ned på har också stor betydelse. Till exempel har Familjär Adenomatös Polypos autosomal dominant nedärvning med 50% risk. Det betyder att endast ett anlag behövs och hälften av äggen eller sädescellerna inehåller sjukdomen (mutationen).

Ett sätt att minska risken för att få ett sjukt barn är PGD.