Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

 

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

2019.09.18

Regeringen föreslår att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet.

Kraftens Hus i Borås ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

2019.09.16

Berättar om sin verksamhet på temadagen om cancer i urinvägarna, årets stomidag, den 5 oktober i Göteborg

Patienter önskar mer delaktighet visar en enkät

2019.09.15

Majoriteten av patienter som utreds enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, är i stort nöjda

Funktionsrätts enkät om FK

2019.09.10

Funktionsrätts Sverige har gjort en enkät om Försäkringskassans bemötande mm

Notiser

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

Läs hela den intressanta artikeln  från forskning.se, om precisionsmedicin.

ILCO-magasinets nya redaktör

Vi välkomnar Fredrik som vår nya redaktör för ILCO-magasinet.

Här kan du läsa hans första redaktörsspalt

Ledaren i ILCO-magasinet 2-2019

Förbundsorförande Bo Karlsson skriver i ledaren om hur många ILCO-medlemmar fått sin handikappersättning indragen efter årsskiftet. 
Läs hela ledaren. 

Presentation av enkäten från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

I våras publicerade vi en enkät i denna grupp. Enkäten var del av ett samarbete mellan ILCO och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 

Presentationen

Ojämlik tillgång till läkemedel och bristande kompetens i vård av tarmsviktspatienter

Felremitteringar, patienter som hamnar på fel klinik och som drabbas av allvarliga komplikationer i form av sepses. Kompetens saknas i vården för att upptäcka och behandla tarmsviktspatienter. 

Läs mer: 

Aktuellt

ILCO-magasinet 3-2019

2019.09.10

Snart kommer nästa nummer

Tarmsvikt-en bortglömd patientgrupp?

2019.09.04

Tarmsvikt-en bortglömd patientgrupp?

ILCO-magasinet 2-2019 ute nu

2019.06.07

Tema Rehabilitering

Årets Tarmcancerpris till professor Anna Martling vid Karolinska Universitetssjukhuset

2019.04.08

Anna Martling, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2019” av patientfören...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.