Urinblåsecancer

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna. Behandlingen kan variera mycket mellan olika personer, beroende på hur sjukdomen utvecklas. Ibland behövs en större operation. 

Urinblåsecancer kan förekomma i alla åldrar men är ovanligt före 50 års ålder.

Vad är orsaken till urinblåsecancer?

Cancern uppstår i den slemhinna som täcker urinblåsans vägg. Detta är en alldeles speciell slemhinna, som till skillnad från slemhinnan i mag-tarmkanalen, inte kan suga upp några beståndsdelar från urinen. Slemhinnan skyddar således kroppen från de slaggprodukter och andra beståndsdelar som finns i urinen. Man tror att det kan utvecklas cancer i denna slemhinna. Vad som ger upphov till denna cancerutveckling i slemhinnan vet man inte riktigt men en stor faktor som har betydelse är rökning.

Vilka symtom är det?

Det första symtomet är oftast blod i urinen. Även trängningar till vattenkastning, sveda och smärta kan förekomma. 

Har du dessa symtom, bör du söka din vårdcentral. Du erbjuds en utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp om läkaren misstänker att du har urinblåsecancer. Här kan du läsa mer från 1177

Vad är standardiserat vårdförlopp?

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var du bor. Det ska finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas.

Hur ställs diagnosen?

Det görs en cystoskopi. Läkaren tittar i urinblåsan med ett särskilt instrument, ett cystoskop. Även om de allra flesta tumörer i urinblåsan definitionsmässigt är cancrar, innebär inte det att alla är livsfarliga.

Vilken behandling finns det?

De flesta tumörerna opereras bort genom urinröret och de flesta är helt synliga i urinblåsan och behandlas med TUR-B (transuretral resektion i urinblåsan = skrapning). Urinblåsan måste dock kontrolleras regelbundet under lång tid.

Vid elakartade tumörer tar man oftast bort hela urinblåsan och gör en ny blåsa av tarm eller anlägger en urostomi på buken.