Riksdagsseminarium om stomier

Välkommen till ett högaktuellt riksdagsseminarium om medicinteknikens betydelse för personers vardag och vad det betyder för de som lever med stomi.

Tid:     10 mars 2021, 12.00-13.00 
Plats:   Zoom, länk se nedan.

Medicinteknik är ett omfattande område som innefattar en bred variation av olika innovationer och lösningar som används inom hälso- och sjukvården. Det finns goda exempel där medicinteknik har bevisat skapa stor nytta och livskvalitet för patienter – ett tydligt exempel är hjälpmedel för personer med stomi.

Stomi är ett mycket känsligt område som ersätter en kroppsfunktion och ofta leder till upplevd stigmatisering. En öppning i buken medför fysiska, psykiska och sociala förändringar. Att anpassa sig till livet med stomi kan vara utmanande om inte ett professionellt omhändertagande eller rätt medicinteknisk produkt kan erhållas.

Även om det finns utvecklingsområden att se över har den succesiva förbättringen av stomivården visat vilken avgörande betydelse medicinteknik har för personer med stomi. Med anledning av detta bjuder riksdagsledamot Ulrika Jörgensen (M) tillsammans med Swedish Medtech in till ett seminarium om medicinteknikens betydelse för personers vardag och vad det betyder för de som lever med stomi.

 

Anmälan sker via följande länk: Länk till anmälan och länk som används för att ansluta till sändningen kommer att skickas ut via mejl den 8 mars.

Sidan redigerades senast: 2021-02-19