Hur upplever du din hälsa?

ILCO inbjuder dig..

...att vara med i en undersökning om hur du upplever din hälsa  och en undersökning för dig med kort tarm "Hur mår tarmen". Länkar till dessa finner du här nedan. 

Vi genomför undersökningen för att vi ska få mer kunskap om vilka samband det finns mellan livsvillkor, stomi och hälsa. Undersökningen handlar i första hand om stomier, oavsett grundorsak till stomin men inkluderar även frågor om primär sjukdom och andra vårdhändelser.

Svaren kommer att vara betydelsefulla i vårt arbete med att informera regioner och beslutsfattare om stomipatienters situation i samhället.

Länken till enkäten om hälsan

Hur mår tarmen

 

Sidan redigerades senast: 2021-09-27