Socialminister Lena Hallengren (S) fick en fråga från Ulrika Jörgensen (M): Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en jämlik stomivård?

Frågan sändes till Socialministern 2021-03-19, som besvarade frågan 2021-03-31. 

Ett citat från Ulrika Jörgensens brev:

"Med en väl fungerande stomi kan de flesta leva som vanligt, men det är av
största vikt att stomin är individanpassad. För över 80 procent av
stomipatienterna kan det krävas utprovning av fler än tre stomiprodukter då
kroppen förändras över tid och kräver anpassning av produkt och vård. En
förutsättning för detta är ett stort och brett sortiment. Tyvärr är tillgången till
olika stomihjälpmedel ojämlik i landet."

Läs hela brevet från Ulrika Jörgensen

Läs svaret från Socialministern Lena Hallengren

Sidan redigerades senast: 2021-04-07