Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Forskare kan registrera studier i databasen, som ligger öppen för alla att söka i.

Idag finns 222 studier inlagda i databasen. Huvudsidan Cancerstudier i Sverige har omkring 1100 unika besök i månaden. Men vi tror att det kan bli fler.  

Syftet med Cancerstudier i Sverige är dels att öka antalet patienter som deltar i kliniska cancerstudier, dels att underlätta för vården att inkludera patienter i lämpliga studier.

Cancerstudier i Sverige bidrar till en jämlik vård och stärker den kliniska cancerforskningen. 

Besök deras hemsida. cancercentrum.se/cancerstudier

Sidan redigerades senast: 2021-01-25