Blåsexstrofi inbjudan till Ågrenska

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med blåsexstrofi. Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar.

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med blåsexstrofi. Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar.Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser. 

 

Föreläsare

Gillian Barker, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Gundela Holmdahl, överläkare barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Magdalena Boije, uroterapeut, specialistsjuksköterska, barnurologmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Cecilia Gruber, uroterapeut, specialistsjuksköterska, barnurologmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm Anna Strandqvist, leg.psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

 

Gå vidare till Ågrenska där också anmälningstalong finns. Anmälan senast 21 oktober 2021

Sidan redigerades senast: 2021-08-20