6:e december, patientmakt- och inflytande

Den 6 december bjuder Folkhälsodalen in till en fullspäckad dag av diskussioner, samtal och debatter.

Dagens fokus kommer att vara framtidens hälso- och sjukvård och kommer att beröra temat utifrån professionens och forskningens perspektiv såväl som patientens. ILCO kommer att delta på plats Stockholm på Kungsgatan 18, under programpunkten: "Är patienten till nytta i hälso- och sjukvårdens utveckling eller är man bara ett ont måste?"

Deltagande är kostnadsfritt och publik på plats i välkomnas, även om alla programpunkter också kommer att sändas live för de som vill delta digitalt.

Få reda på mer och anmäl dig på: https://www.folkhalsodalen.se/kommand-events/save-the-date

Sidan redigerades senast: 2021-11-23