Event

Effekten av Covid-19 för nordiska cancerpatienter

Välkommen till denna undersökning om effekten av Covid-19 för nordiska cancerpatienter. Det är en kort undersökning som tar cirka 5–10 minuter att besvara på din dator eller mobiltelefon.

Information om corona från MSB

Det är sommar och vi hoppas att alla får njuta av den, trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och måste följa de råd och rekommendationer som gäller. Vi ser att många tar ansvar för att minska smittspridningen. Kurvan över antalet smittade sjunker. andra.

Vaccin och IBD

Här vill ILCO lämna lite information med anledning av att det förekommer en del diskussioner i media om huruvida personer med IBD ska vaccineras mot covid-19 eller ej.

Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Forskare kan registrera studier i databasen, som ligger öppen för alla att söka i.

Vill du bidra med frågor till ILCO-magasinet?

I vår medlemstidning ILCO-magasinet har vi olika experter som gärna svarar på frågor inom våra områden. Har DU en fråga som du gärna vill ställa till någon av dem.

En jämlik stomivård

Socialminister Lena Hallengren (S) fick en fråga från Ulrika Jörgensen (M): Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en jämlik stomivård?

VI söker personer med IBD

Sidan redigerades senast: 2020-04-21