Nytt nummer av ILCO magasinet

Nytt nummer av ILCO magasinet

01.06.2018 |

Tema i nästa nummer: På jobbet. Kan man fortsätta jobba om man blir sjuk och livet förändras? Vi möter personer med olika yrken och olika
upplevelser

Tillbaka till evenemangssida

Anmäla er

Barnets diagnos får vara med i deltagarlistan (Obligatoriskt)


Har ni deltagit tidigare år (Obligatoriskt)


Bilder på mina barn får vara med i exempelvis ILCO-magasinet (Obligatoriskt)


Övriga upplysningar. (Specialkost m.m.). Viktigt att ni fyller i om ni inte äter alla måltider (Obligatoriskt)

Val av aktivitet