Nominera till årets stomipris

Nominera till årets stomipris

01.05.2019 |

Det är dags att nominera till 2019 års stomipris.

Priset delas ut under stomidagen/temadagen som anordnas av ILCO-förbundet i samarbete med ILCO Västra Götaland i Göteborg den 5 oktober.

Ändamålet med priset är att uppmärksamma en person eller en grupp, utanför ILCO:s verksamhet, som på ett framstående sätt agerat för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de tarm- och/eller urostomiopererade. Priset består av 10 000 kr och diplom och kan delas av flera mottagare.

Pristagare utses av förbundsstyrelsen i samråd med arbetsgruppen för stomidagen.

Senast 23 september ska nominering med motivering sändas till ILCO:s kansli via e-post info@ilco.nu eller vanlig post till Hamngatan 15 B, 172 66 Sundbyberg.

På bilden ser vi 2018 års pristagare som var stomimottagningen på Ersta sjukhus och Lena Wistmar och Annica Wistedt. 

 

Tillbaka till evenemangssida

Anmäla er

Barnets diagnos får vara med i deltagarlistan (Obligatoriskt)


Har ni deltagit tidigare år (Obligatoriskt)


Bilder på mina barn får vara med i exempelvis ILCO-magasinet (Obligatoriskt)


Övriga upplysningar. (Specialkost m.m.). Viktigt att ni fyller i om ni inte äter alla måltider (Obligatoriskt)

Val av aktivitet