Den första bukoperationen

Världens första lyckade bukoperation utfördes 1809 av Ephraim McDowell i USA. Kvinnan som opererades levde ett gott liv i ytterligare 33 år. Några årtionden senare fann Ignaz Phillips Semmelweis att handtvätt minskade dödligheten i barnsängsfeber.

 

Ephraim McDowell föddes år 1770 i Virginia, USA. Vid 20 års ålder började han studera medicin. Fjorton år efter det att McDowell börjat praktisera kallades han till en viss mrs Jane Todd Crawford. Vid sin undersökning fann han att hon hade en stor magtumör. McDowell förklarade för henne att detta var ett mycket farligt tillstånd och att det enda botemedlet var att ta bort tumören, men att ingen tidigare hade lyckats med en sådan operation. Visserligen hade det förekommit ett fåtal fall med "buköppningar", men bukkirurgi som sådan var praktiskt taget helt okänd. Om mrs Crawford var villig att genomgå "experimentet", som McDowell uttryckte saken, så var han villig att utföra ingreppet.


Utan bedövning

McDowell skar ett 23 cm långt snitt i mrs Crawfords buk och han berättade sedan själv:
"Tumören blev helt synlig, men var för stor för att kunna tas bort i sin helhet. Vi band en tråd kring äggledaren och skar sedan upp tumören. Vi tog ut nära 15 skålpund (7,5 kg) av en smutsig och geléliknande massa, varefter vi skar igenom äggledaren och tog bort skalet, som vägde omkring 7,5 skålpund (3,5 kg)".

Operationen utfördes på McDowells mottagning den 13 december 1809. På den tiden fanns inga bedövningsmedel och mrs Crawford höll modet uppe genom att citera långa stycken ur Psaltaren medan operationen pågick. Redan efter 25 dagar var hon såpass återställd att hon kunde återvända hem. Hon var 45 år då operationen utfördes och hon levde ända till 78 års ålder.

McDowell utförde ytterligare sju liknande operationer under sin livstid. Sex av patienterna klarade sig, medan en dog efter operationen. Samtliga ingrepp utfördes utan bedövning och vid en tidpunkt då man inte hade någon som helst kännedom om möjligheten att förhindra infektioner. Det skulle dröja innan man upptäckte och förstod att det fanns något som hette bakterier. Infektioner var den största stötestenen på vägen för kirurgins utveckling.


Desinficeringen upptäckts

På 1840-talet upptäckte den i Wien verksamme, ungerske läkaren Ignatz Phillip Semmelweis att dödligheten i barnsängsfeber kunde minskas drastiskt om läkarna tvättade händerna i antiseptisk lösning innan de gick in till förlossningsavdelningen. Orsaken till den höga dödligheten var enligt Dr Semmelweis att läkarna och studenterna ofta utförde obduktioner innan de gick in till sina patienter. Därvid spred de "förruttnande köttsubstans" (dvs bakterier) till patienterna. Men trots att dödligheten minskade på Dr Semmelweis avdelning, nekade läkarna att använda den enkla metoden. Semmelweis motståndare angrep honom och följden blev en av de häftigaste stridigheterna inom den medicinska historien.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02