Levercirros

Vad är levercirros?

Levercirros, även kallad skrumplever, innebär att en stor del av cellerna i levern har förstörts, vilket leder till att levern inte kan fungera som den ska. Livspåverkan ser olika ut från patient till patient och påverkas bland annat av vilka symtom man har och hur pass skadad levern är. Om skadorna är mindre kan symtomen förbli få och lindriga. Denna form av levercirros kallas kompenserad levercirros. Om skadorna är större och leverfunktionen förvärrats mycket, kallas det för dekompenserad levercirros.

Vad är orsaken bakom levercirros?

En vanlig orsak till att man utvecklar levercirros är långvarig alkoholkonsumtion men det kan även bero på andra orsaker, såsom autoimmun sjukdom eller leverinflammationer såsom hepatit B eller C. Vissa läkemedel kan också leda till levercirros. 

Vad har levercirros för symtom, och hur behandlas det? 

Sidan redigerades senast: 2023-01-02