Stomier

Stomier

Det finns permanenta och tillfälliga stomier. När det gäller tarmstomier beror det på vilken typ av tarm som är bortopererad, dels vilken bakgrundssjukdom det är och även andra aspekter påverkar vilket typ av stomi man anlägger. Det finns också urostomier som anläggs t.ex om man opererat bort urinblåsan. Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder mun eller öppning .

I vårt sammanhang är stomi en kirurgiskt konstruerad konstgjord tarmöppning på bukväggen. I dag är det också vanligt att man kirurgiskt skapar en reservoar placerad antingen i bäckenbotten, en så kallad bäckenreservoar IPAA, eller i bukens främre del, en så kallad Kocks blåsa.

De tillfälliga stomierna anläggs för att avlasta tarmen. Det kan då röra sig om att man t.ex. opererat bort en tumör eller en inflammerad tarmbit och vill avlasta tarmen under läkningsprocessen. Det kan också finnas andra anledningar till att man anlägger en tillfällig stomi. Oftast brukar de läggas tillbaka efter ca sex månader.

Att vara stomi- eller reservoaropererad innebär att man har en dold funktionsnedsättning. Att man har ett välfungerande bandage, som man känner sig trygg med, är avgörande för att man skall leva och fungera tillsammans med andra människor.

En stomi- eller reservoaroperation är en chans till ett andra liv och de allra flesta fortsätter att leva ett normalt liv även efter operationen.