Urinblåsecancer

Urinblåsecancer

Den är vanligast i 50-70 års åldern men kan förekomma i alla åldrar. Varje år insjuknar ca 2 000 människor i Sverige och sjukdomen är vanligare på män.

Vad är orsaken till urinblåsecancer?

Cancern uppstår i den slemhinna som täcker urinblåsans vägg. Detta är en alldeles speciell slemhinna, som till skillnad från slemhinnan i magtarmkanalen, inte kan suga upp några beståndsdelar från urinen. Slemhinnan skyddar således kroppen från de slaggprodukter och andra beståndsdelar som finns i urinen. Man tror att det kan utvecklas cancer i denna slemhinna. Vad som ger upphov till denna cancerutveckling i slemhinnan vet man inte riktigt men en stor faktor som har betydelse är rökning.

Symtom

Det första symtomet är oftast blod i urinen. Även trängningar till vattenkastning, sveda och smärta kan förekomma.

Behandling

Det viktigaste är att först göra en cystoskopi. Läkaren tittar i urinblåsan med ett särskilt instrument, ett cystoskop. Även om de allra flesta tumörer i urinblåsan definitionsmässigt är cancrar, innebär inte det att alla är livsfarliga.

De flesta tumörerna opereras bort genom urinröret och de flesta är helt synliga i urinblåsan och behandlas med TUR-B (transuretral resektion i urinblåsan = skrapning). Urinblåsan måste dock kontrolleras regelbundet under lång tid.

Vid elakartade tumörer tar man oftast bort hela urinblåsan och gör en ny blåsa av tarm eller anlägger en urostomi på buken.