Ulcerös kolit

Ulcerös kolit

Det är en tarminflammation begränsad till ändtarm och tjocktarm. Tunntarmen drabbas aldrig. Man räknar med ca 20 000 patienter idag med denna diagnos. Ca 500 nyinsjuknar varje år och den debuterar oftast i 15-20 års åldern.

Vad är orsaken till Ulcerös kolit?

Det är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som varierar under olika tidsperioder, man säger att den går i skov (=uppflammande sjukdomstillstånd). En del har bara några skov i livet och andra har stora besvär, som leder till kirurgiskt ingrepp. Att den är kronisk innebär att man har den hela livet. Man vet inte orsaken till den men en viss ärftlighet finns.

Symtom

Symtomen domineras av lösa avföringar som i akuta faser av sjukdomen innehåller blod, var och slem. När sjukdomen brett ut sig, kan patienten drabbas av allmänna symtom som feber, viktnedgång, blodbrist och trötthet.

Behandling

De flesta medicinerar ständigt med inflammationshämmande medel för att förhindra återfall. Som underhållsbehandling använder man Salazopyrin eller substanser som utvecklats därifrån. Man använder också olika typer av lavemang för behandling av inflammation begränsad till nedre delen av tjocktarm och stolpiller för behandling av ändtarmsinflammation.

Kirurgisk behandling bör ske vid akut svår inflammation där cortison inte hjälper, medicinsk underhållsbehandling sviktar med flera akuta episoder per år, cellförändringar som kan utveckla cancer och säkerställd cancer i tjocktarm eller ändtarm.

Kirurgisk behandling innebär då att patienten får en kontinent ileostomi, kontinent ileostomi (s.k. Kocks blåsa) eller bäckenreservoar (s.k.IPAA, ileo pouch anal anastomos). Även en direktkoppling av tunntarmen till övre delen av ändtarmen kan förekomma (s.k. IRA, ileo rektal anastomos).

Kost och näring

Någon speciell diet krävs oftast inte för dessa patienter. Vissa saker bör man tänka på och det är att viss mat ger mer gasbildning än andra. Vid Kocks blåsa, bäckenreservoar och IRA finns det lösande respektive stoppande födoämnen som kan användas.