Tjock och ändtarmscancer

Tjock - och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer, även kallad kolorektalcancer, är den tredje vanligaste cancerdiagnosen i Sverige. Orsaken är inte känd men att miljö och kost spelar roll är de flesta läkare eniga om.

Vad är orsaken till kolorektalcancer?

Man tror även att en viss ärtlighet kan finnas. Kost, miljö och rökning tror man har stor betydelse för utveckling av tjocktarmscancer.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom, som är inflammatoriska tarmsjukdomar, ökar också risken för att utveckla tjocktarmscancer, då det vid inflammation i tarmen bildas många nya celler, som i sin tur kan öka risken.

Familjär Adenomatös Polypos, FAP är en ärftlig sjukdom som framförallt yttrar sig som talrika polyper (slemhinneknottror) i tjock- och ändtarm. Polyperna är för det mesta så kallade adenom, som betyder att de innehåller celler som har en rubbad tillväxtreglering Ett adenom kan på sikt utvecklas till cancer och risken är störst i tjock- och ändtarm. Polyper i tolvfingertarmen kan också utvecklas till cancer.

Symtom

Det är inte alltid så tydliga symtom på denna cancerform men om man märker förändring vid avföring som t.ex. tätare eller längre perioder mellan gångerna på toaletten, blod i avföring, diarré, förstoppning, trötthet och smärta eller annat som man inte känner igen bör man uppsöka läkare. Det behöver dock inte betyda att det är cancer, det kan vara andra orsaker till besvären men det är alltid bra att gå till läkaren för att få klargjort vad det är.

Behandling

I de flesta fall är behandlingen att operera bort tumören helt samtidigt som man kontrollerar att det inte skett spridning. Hur mycket av tarmen som tas bort är helt beroende på tumörens plats och storlek. I en del fall läggs en avlastande, tillfällig stomi, som läggs tillbaka efter ca 6 månader.

Om man måste ta bort ändtarm och nedre delen av tjocktarm anlägger man en permanent kolostomi på buken.

Kost och näring

Vid en kolostomi behöver man oftast ingen speciell kost men många undviker gasbildande födoämnen för att slippa gas i stomipåsen.

Samliv och familjeplanering

Anpassning till ett normalt liv efter en colostomioperation innebär oftast inte några problem. En stomi innebär för de flesta inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten kan dock minska som vid alla större bukoperationer. Operationen innebär inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. Spontan förlossning är som regel vanligast.

Fråga psykologen om cancer

Via länken kan du skicka in din egen fråga till expert Maria Hellbom. Vårt mål är att skicka personliga svar på alla frågor inom en vecka. Läs gärna tidigare frågor för att se om det svarar på din fråga.

Familjär adenomatös polypos - FAP