Crohns sjukdom

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som tidigare även kallades Morbus Crohn. Man räknar med att ca 20-25 000 personer i Sverige har Crohns sjukdom och ca 500 nyinsjuknar varje år. 

Sjukdomen upptäcktes av den amerikanske läkaren Burril Crohn och när den beskrevs på 1930-talet trodde man att den bara drabbade den nedersta delen av tunntarmen. Nu vet man att sjukdomen kan uppträda längs hela mag- tarmkanelen; i munhåla, matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm och ändtarm men är vanligast i nedre delen av tunntarmen.

Vad är orsaken till Crohns sjukdom?

Många som insjuknar i Crohns sjukdom har någon släkting med inflammatorisk tarmsjukdom. Rökare har också större risk att få sjukdomen. Tidigare ansåg man att virus var den troligaste orsaken men numera har intresset alltmer knutits till att bakterier kan vara orsaken till sjukdomen.

Symtom

De vanligaste symtomen är magsmärtor och diarré och det kan även förekomma blod i avföringen och feber. Vikminskning är inte så ovanligt och andra symtom kan vara trötthet och besvär från ändtarm, hud och leder. Näringsbrist hör också till vanliga besvär beroende på hur aktiv sjukdomen är. Fistlar är också karaktäristiskt för Crohns sjukdom. Sjukdomen går i s.k. skov, som betyder att det är tillfälliga försämringar och dessemellan kan den drabbade vara relativt besvärsfri. Skoven kan vara i olika långa perioder och ibland ge upphov till endast lindriga symtom.

Behandling

I dag har man kommit ganska långt inom forskningen och varje patient får oftast en individuell medicinering som syftar till att hålla sjukdomen under kontroll och stoppa akuta inflammationer och förebygga nya. Medicineringen är också anpassat till var i tarmen som inflammationen sitter.

Om den medicinska medicineringen inte hjälper sker en kirurgisk behandling. I dag tar man bort så liten del som är möjligt av den inflammerade tarmen. I de fall där tjocktarmen och ändtarmen är svårt inflammerade blir det oftast en stomioperation som hjälper patienten.

Kost och näring

Om patienten får nedre delen av tunntarmen bortopererad bör man se till att vitamin B 12 tillförs då det produceras i den delen av tarmen. Om sjukdomen sitter i tunntarmen rekommenderas patienten oftast fettreducerad kost då fett i kosten ökar risken för diarréer. I övrigt bör man prova sig fram vad gäller kosten. Man bör se till att få i sig tillräckligt med näring, vätska, mineraler och salter. Att kontakta en dietist är att rekommendera.