Diagnoser

Diagnoser

Inom ILCO ryms många olika diagnoser. Tjock- och ändtarmscancer även kallade kolorektalcancer, cancer i urinvägar samt de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och Ulcerös kolit är de största diagnosgrupperna.

Även ärftliga tarmcancersjukdomen Familjär Adenomatös Polypos, FAP, och medfödda missbildningar i tarmsystem och urinvägar ryms inom ILCOs verksamhet.

Saknar du någon diagnos, som ryms inom ILCOs intresseområde, tag gärna kontakt med vårt kansli.