Valberedning

Valberedning

På kongressen 2018 valdes följande personer till ILCO:s valberedning under en period av två år.

Vårt team

Germgård Thore

Ledamot i valberedning

0723 57 95 40

Nilsson Michael

Ledamot i valberedning

0733 39 71 96

Rolandsson Britt-Louise

Sammankallande i valberedning

0730-66 90 43