Redaktion

Redaktion

Redaktionskommitteén ser till att vi får ut vår medelmstidning ILCO magasinet.

Magasinet utkommer med fyra nummer per år och innehåller bla reportage, information från våra läns och lokalföreningar, forskningsrön, kommande evenemang m.m.

Kommitteén består av:

Bo Karlsson ansvarig utgivare

Monica Karlstein redaktör

Eva Vinkvist, Lars-Ingvar Johansson och Jimmy Brorsson

 

Our team

Brorsson Jimmy

Ungdomsredaktör, ILCO:s Unga vuxna

072-2040874

jimmy.brorsson@ilco.nu

Johansson Lars-Ingvar

Kassör

0706278561

lars-ingvar.johansson@ilco.nu

Karlsson Bo

Förbundsordförande

019-29 47 58 / 070-380 00 52

bo.karlsson@ilco.nu

Karlstein Monica

Redaktör ILCO-magasinet

monica.karlstein@ilco.nu

Kindvall Vinkvist Eva

0706691024

eva.vinkvist@ilco.nu