NR 3 2018

Ordförande har ordet nr 3 2018

Vet Sverige verkligen bäst?

ILCO var även i år på plats i Almedalen och hade ett seminarium om tarmcancer under rubriken ”Vet Sverige verkligen bäst”. Där diskuterade vi om ojämlikheter för vård som ges i olika landsting, och om hur det för de av våra medlemmar som har fått spridd tarmcancer, kan handla om att överleva. Så kallat RAS-test vid spridd tarmcancer har funnits i många år, det rekommenderas i de europeiska riktlinjerna: RAS-test ska göras direkt vid diagnos spridd tarmcancer. Resultatet visar vilken behandling patienten ska ha.

I Sverige används RAS-test bara på ett fåtal sjukhus. Det får mig att undra hur doktorn kan veta vilken behandling som är lämplig

för patienten. Att detta är upprörande fick vi bekräftat av alla de samtal och mejl vi fick från personer runt om i Sverige som hörde av sig för egen räkning eller för närstående och undrade hur de skulle göra för att säkerställa att få ett RAS-test. ILCO har drivit denna fråga i över två år nu och vi ser att vi sakta men säkert kommer framåt i användningen av RAS-test, det är dock ännu är en bit kvar men vi ger inte upp!

När detta skrivs så är det en vecka kvar till valet och striden är i full gång mellan de politiska partierna att bjuda över varandra om satsningar i sjukvården. Miljarder ska stoppas in i svarta hål och allt återgår snart efter valet till det ”normala” det vill säga, att vårdköerna växer, människor dör i onödan och ojämlikheten ökar beroende på var du är bosatt i landet.

Alla riksdagspartier vill behålla 21 olika vårdsystem i vårt lilla land. Inget riksdagsparti vill förändra och effektivisera vårt förlegade vårdsystem oavsett om den kommande regeringen blir röd, blå eller grön. Skulle man effektivisera vårdsystemen till ETT system för hela landet så skulle ju ett ganska stort antal politiker och byråkrater bli arbetslösa och det finns det inget politiskt parti som vill.

HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) har nu varit i bruk i 37 år och flera generationer politiker har inte ens lyckats att leva upp till vad lagen säger utan orättvisorna och ojämlikheten är större i dag än när lagen skrevs.

Så min förhoppning att det ska bli bättre den kommande mandatperioden är nog att anse som mikroskopiska!

Ha en skön höst!

 

Bo Karlsson

Förbundsordförande