Nr 2 2018

Ge oss inga fläsktärningar.

Det är valår och de politiska partierna är mitt uppe i att leverera sitt valfläsk som vi ska konsumera fram till valet När det gäller den svenska vården och jämlikheten i den, så levererar partierna inga stora eller revolutionerande fläskstekar, det blir snarare små fläsktärningar,som inte ens ger smak på ärtsoppan och som satsas i ett, oj då ursäkta, tjugoen förlegade och byråkratiserade vårdsystem (landsting) som vårt lilla land fortfarande är indelat i. För 35 år sedan infördes Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där en del av målparagrafen lyder en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen . EFTER 35 ÅRS TUGGANDE av denna lag är orättvisorna, ojämlikheten och de geografiska skillnaderna större än när lagen stiftades. Från den 1 april 2017 har ovanstående lag ersatts av SFS 2017:30 men målparagrafen är densamma. Nu kan vi kanske förvänta oss ytterligare 35 års tuggande med i stort sett samma innehåll. Man har även stiftat en patientlag som egentligen inte är en riktig lag, där patienten inte har några juridiska rättigheter. Jag kallar den lagen för patientmöjligheter . Har du stor käft och kan tala för dig själv finns det möjligheter att utnyttja den. Regeringens egen myndighet Vårdanalys vars uppgift är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, kallar sin rapport (2017:2) Lag utan genomslag . Bra namn på en pappersprodukt utan verkan!

NÄR SKA ANSVARIGA POLITIKER förstå att vården befinner sig i en allvarlig nationell kris? Människor dör varje dag på grund av olikheter mellan de 21 vårdsystemen. Vissa landsting inför de senaste och effektivaste behandlingsmetoderna medan andra inte har samma möjligheter till att följa givna riktlinjer. Blir du allvarligt sjuk gäller det att du är bosatt hos rätt sjukvårdshuvudman för att få en vinstlott i vårdlotteriet. Enda botemedlet är enligt min åsikt ett nationellt vårdsystem, där staten utfärdar riktlinjer som huvudmännen enligt lag MÅSTE följa. Snälla riksdagsledamöter, sluta dela ut små valfläsktärningar i bett föråldrat och förlegat sjukvårdssystem. Kom överens i en parlamentarisk överenskommelse och satsa på ett nationellt vårdsystem för hela Sveriges befolkning, oavsett var i landet vi bor.

BO KARLSSON
Förbundsordförande