Förbundsstyrelse och revisorer

Förbundsstyrelse och revisorer

Gällande 2018-2020

Vårt team

Karlsson Bo

Förbundsordförande

019-29 47 58 / 070-380 00 52

bo.karlsson@ilco.nu

Bygdemo Toytziaridis Charlotte

Förste vice ordförande, Sekreterare

0934-10091 / 070-665 58 30

charlotte.bygdemo@ilco.nu

Elner Vuokko

Ledamot, ansvarsområde Cancerfrågor

031-129077 / 070-322 25 33

vuokko.elner@ilco.nu

Johansson Lars-Ingvar

Kassör

0706278561

lars-ingvar.johansson@ilco.nu

Carlsson Anne

Andre vice ordförande

0705222565

anne.carlsson@ilco.nu

Rolandsson Christer

Ledamot

0705655700

christer.rolandsson@ilco.nu

Henningson Anna

Ledamot, Unga Vuxna, Ungdomsredaktör

anna.henningson@ilco.nu

Andersson Daniel

Ledamaot, Unga Vuxna, Ingår i webbgruppen, Ungdomsredaktör

daniel.andersson@ilco.nu