Organisation

Organisationen

är uppbyggd med 21 länsföreningar/regioner som var och en väljer en styrelse på sitt årsmöte. Länsföreningarna/regionerna kan inom sig bilda lokalavdelningar. Länsföreningarnas/regionernas ordföranden deltar i ordförandekonferensen, som sammankallas av förbundsstyrelsen året mellan två förbundskongresser och har till uppgift att avstämma verksamheten mellan kongresserna.

Förbundskongressen, som kallas av förbundsstyrelsen, är ILCOs högsta beslutande organ och består av upp till tre ledamöter från varje länsförening/region och hålls i september vartannat år. Från och med 2020 hålls kongressen i maj månad.

Förbundskongressen väljer på sin ordinarie kongress.

  • Förbundsstyrelsen, som består av nio ledamöter.
  • Revisorer, som är två ordinarie och två suppleanter.

Förbundsstyrelsen utser själva.

  • Arbetsutskott, AU.
  • Arbetsgrupper för olika events, projekt m.m. Grupperna kan adjungera ledamöter som är aktiva inom ILCOs verksamhet. Ansvarig för arbetsgrupp är en ledamot av förbundsstyrelsen.
  • Ansvariga för olika delar av förbundsstyrelsens arbete (t.ex. barn- och familjverksamhet, internationellt, IT, sjukvårdsfrågor o.s.v)

På bilden ser ni förbundsstyrelsen för 2018-2020. Från vänster: Vuokko Elner, Petra Knöös, Lars-Ingvar Johansson, Anne Carlsson, Mats Sjödin, Jimmy Brorsson, Christer Rolandsson och Charlotte Bygdemo-Toyziaridis. Förbundsordförande Bo Karlsson var ej närvarande vid fotografering. 

Förbundskansliet i Sundbyberg som svarar för den löpande administrativa verksamheten och sköter bland annat det centrala medlemsregistret. Där finns också vår ekonomiansvarig. .