Organisation

Vill du veta mer?

Kontakta

E-post:

Telefon:

Organisationen

är uppbyggd med 21 länsföreningar som var och en väljer en styrelse på sitt årsmöte. Länsföreningarna kan inom sig bilda lokalavdelningar. Länsföreningarnas ordföranden deltar i ordförandekonferensen, som sammankallas av förbundsstyrelsen året mellan två förbundskongresser och har till uppgift att avstämma verksamheten mellan kongresserna.

Förbundskongressen, som kallas av förbundsstyrelsen, är ILCOs högsta beslutande organ och består av upp till 3 ledamöter från varje länsförening och hålls i september varje år.

Förbundskongressen väljer på sin ordinarie kongress:

  • Förbundsstyrelsen, som består av nio ledamöter.
  • Revisorer, som är två ordinarie och två suppleanter.

Förbundsstyrelsen utser själva: Från vänster: David Larsson, Marie Stéen, Mats Sjödin, Bo Karlsson, Charlotte Bygdemo-Toyziaridis, Malin Myrsell Mogren, Lennart Hedman, Therese Vestlund och Vuokko Elner.

  • Arbetsutskott, AU.
  • Arbetsgrupper för olika events, projekt mm. Grupperna kan adjungera ledamöter som är aktiva inom ILCOs verksamhet. Ansvarig för arbetsgrupp är en ledamot av förbundsstyrelsen.
  • Ansvariga för olika delar av förbundsstyrelsens arbete (ex barn- och familj, internationellt, IT, sjukvårdsfrågor osv).

På bilden ser ni förbundsstyrelsen för 2016-2018. Från vänster: David Larsson, Marie Stéen, Mats Sjödin, Bo Karlsson, Charlotte Bygdemo-Toyziaridis, Malin Myrsell Mogren, Lennart Hedman, Therese Vestlund och Vuokko Elner.

Förbundskansliet i Sundbyberg som svarar för den löpande administrativa verksamheten och sköter bland annat det centrala medlemsregistret. Kansliet i Örebro svarar för den ekonomiska verksamheten.