ILCO:s historia

ILCO:s historia

1965 är året då ILCO officiellt blev ett förbund för stomiopererade

Det hela började hösten 1962 då den första "kretsen" bildades i Kristianstad. Det kallades kretsar innan lokalföreningarna bildades vilket skedde 1973.

Det var Olle Dellvi i Kristianstad och Christian Soop i Stockholm som fick kontakt och började samarbete för att få till stånd en förening. Namnet på föreningen fick de av att ta de två första bokstäverna på de latinska orden för tunntarm, ILeum och tjocktarm, Colon.

ILCO var bildat och året var 1965.

I juni 1965 kom det första medlemsbladet för stomiopererade i Skåne ut. Nr 1 av medlemstidningen ILCO-bladet utkom i mars år 1966 och där presenterades den riksstyrelse som hade konstituerats i september 1965. Det var fem ledamöter, ordförande Olle Dellvi, programsekreterare Christian Soop, informationssekreterare Sven Leijonborg, kassör Olof M Larsson och ledamot Raoul Thelander. Medlemsavgiften var för aktiv (opererad) 10 kronor per år och för passiv (övrig intresserad) 5 kronor per år.

Sedan har utvecklingen hela tiden gått framåt och fler och fler medlemmar har anslutit sig. År 1973 fick ILCO 24 länsföreningar och i och med det blev det möjligt att äska medel från landstingen till verksamheten. År 1979 var det Radiohjälpsperiod och 1980 kom den första stomiterapeututbildningen till stånd i Göteborg.

ILCOs kansli fanns i Kristianstad till 1992 då det lades ned och flyttades till huvudstaden och i dag hittar vi kansliet i Sundbyberg, förort till Stockholm. Ett ekonomikansli finns också i Örebro.