ILCO magasinet

ILCO-magasinet

Vår medlemstidning ILCO-magasinet utkommer med fyra nummer per år. I den kan du till exempel läsa intervjureportage om hur det är att leva med stomi, ha en inflammatorisk tarm- eller urosjukdom, ha tarm- eller urocancer. Det finns ofta artiklar om barn och ungdomar. Du kan även läsa om andra närliggande sjukdomar eller missbildningar av olika slag.

Där finns också reportage om hur det är att vara anhörig, att vara förälder till någon som drabbas av sjukdom i tarm- eller urinvägar, ungdomsreportage med mera.

ILCO-magasinet är läsvärd även för andra än våra medlemmar och den distribueras också till stomimottagningar, sjukhus, apotek, vårdcentraler med flera ställen.

Tillverkare av stomimateiral och andra hjälpmedel annonserar också flitigt och presenterar det senaste inom vårt område.

Redaktionen har god kunskap om hur det är att leva med stomi och tillgång till god expertis inom våra andra olika intresseområden. Vi bevakar aktuella forskningsprojekt inom vårt område och håller oss uppdaterade om vad som händer i frågor som rör våra grupper.

Ansvarig utgivare: Bo Karlsson bo.karlsson@ilco.nu 

ILCO-magasinet ges ut fyra gånger per år, V10, V23, V40 och V50. Material till ILCO-magasinet sänds till ILCO-förbundets kansli eller via e-post till info@ilco.nu. eller till någon i redaktionsgruppen. Skriv att det är manus till ILCO- magasinet. Ange alltid avsändare. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt, ej beställt material. Insänt material returneras endast på begäran.