ILCO magasinet

ILCO-magasinet

Vår medlemstidning ILCO-magasinet utkommer med fyra nummer per år. I den kan du till exempel läsa intervjureportage om hur det är att leva med stomi eller en inflammatorisk tarm- eller urosjukdom eller tarm- eller urocancer. Det finns även artiklar om barn, familj och ungdomar. Där finns också reportage om hur det är att vara anhörig, att vara förälder till ett barn som är fött med en missbildning eller drabbats av sjukdom i tarm- eller urinvägar. 

Tidningen publicerar också nyheter inom våra områden, det är ett intressant och aktuellt tema i varje nummer. Redaktionen har god kunskap om hur det är att leva med stomi och tillgång till god expertis inom våra andra olika intresseområden. Vi bevakar aktuella forskningsprojekt inom vårt område och håller oss uppdaterade om vad som händer i frågor som rör våra grupper. 

ILCO-magasinet ges ut fyra gånger per år, V10, V23, V40 och V50. Material till ILCO-magasinet sänds till ILCO-förbundets kansli eller via e-post till info@ilco.nu. eller till någon i redaktionsgruppen. Skriv att det är manus till ILCO- magasinet. Ange alltid avsändare. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt, ej beställt material. Insänt material returneras endast på begäran.