Det här är ILCO

Det här är ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade. Fram till kongressen 2014 hette organisationen ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.

Vi har en omfattande verksamhet där bland annat gemenskap, stöd för våra medlemmar, bevakning av våra intressen och informationsaktiviteter är viktiga och självklara inslag.

ILCOs primära målsättning är:

att bistå alla som är eller kommer att bli stomi- och tarmopererade samt de med andra funktionsförändringar i urinvägar respektive tarmkanal.

Sören Olsson föreläser i aulan på Karlskoga folkhögskolan på 2017 års familjeläger På förbundsnivå sker det genom att bland annat påverka myndigheter så att de beslut som fattas förbättrar de ovan nämndas situation.

På läns-, regions- och lokal nivå sker det genom upplysning och information i skolor och inom vården, genom ILCOs besöksverksamhet på sjukhus och i hemmiljö, kurs- och mötesverksamhet samt genom att organisera så många som möjligt, för att de ska få del av den gemenskap som medlemskapet i ILCO ger och som vi alla behöver.