Kombinerad PET-MR-teknik ger tidig upptäckt av IBD

Akademiska sjukhuset har infört en ny metod för tidig upptäckt av inflammation i mag-tarmkanalen hos patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom. Med en kombinerad PET-MR-teknik fås mer exakt information om inflammatoriska förändringar som kan spåras i tarmen. Den nya tekniken för diagnostik lyfts fram med anledning av nationella mag-tarmdagen 19 maj.

Med den nya kombinerade PET-MR-tekniken kan vi genomföra samtidig MR- och isotopundersökning av tarmen med flera olika spårämnen för olika funktioner. Vi får bilder med hög upplösning vid avbildning av förändringar i mjukvävnader som tarmen och därmed säkrare information om pågående inflammatorisk aktivitet med ökad metabolism i tarmvävnaden hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, säger Per Hellström, professor och läkare inom gastroenterologi vid Akademiska sjukhuset.
Närmare 3 000 personer insjuknar i ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller annan inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige varje år. Det är 50 procent fler jämfört med mitten av 80-talet och en hög siffra internationellt sett. Eftersom det ännu inte är fastställt vad som orsakar dessa sjukdomar kan de inte botas.
Hela reportaget i Etunanytt.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
M Care
Coloplast
Mediplast