Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt

FORSKNING. Trots en rad olikheter kring både typ av cancer och operation, är uppföljningen för tarmcancerpatienter standardiserad. Jenny Jakobsson förespråkar mer individanpassad information och uppföljning efter operation. Den 3 februari disputerar hon vid Malmö högskola, med en avhandling om just återhämtning för patienter som genomgått tarmcanceroperation.

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen, efter lungcancer och bröstcancer. 6 000 personer drabbas årligen i Sverige och allt fler botas.
– Det finns olika typer av operationer när det gäller tarmcancer och såväl symptomen som de fysiska förändringarna är olika beroende på var cancern sitter och vilken operation man gjort. Men ändå är uppföljningen väldigt standardiserad. Jag vet att läget är ansträngt i vården, men jag önskar att vi kunde erbjuda tätare uppföljning, bättre information vid utskrivning och en mer individanpassad uppföljning, styrt av patientens individuella behov, säger Jenny Jakobsson.
Läs mer om forskningsresultatet.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Dansac
Coloplast 2
Hollister